COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
Patronatul Femeilor de Afaceri al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București (PFAIPMM-MB), vă invită sa participați, joi, 14 iulie 2011, la seminarul de informare a reprezentanților locali referitor la proiectul „EVA – Era Valorificării Antreprenoriatului feminin”.

Evenimentul va avea loc la sediul PFAIPMM-MB din Str. Cameliei nr. 39, etaj 2, începând cu orele 1500.

Proiectul „EVA – Era Valorificarii Antreprenoriatului feminin” (POSDRU/97/6.3/S/63236) are ca obiectiv general, promovarea egalității de șanse și facilitarea accesului pe piața muncii pentru 1480 femei, din care 1400 aparținând unor grupuri vulnerabile, din patru regiuni de dezvoltare ale României, inclusiv Regiunea București-Ilfov, prin programe de formare specifice în scopul dobândirii abilităților antreprenoriale, dezvoltării propriei afaceri și prin calificare în meserii potrivite nevoilor pieții și grupului țintă.

Mai multe detalii despre activitatea noastră puteți afla accesând site-ul www.faimm.ro

Magdalena Adriana GROSSU
Manager proiect