Membri

Cum devin membru?
Drepturi
Obligatii
Taxe si cotizatii

Membru al PFAIPMM-M poate fi:

 • societate comerciala;
 • asociatie familiala;
 • persoana fizica autorizata;
 • persoana fizica.

Calitatea de membru al PFAIPMM-MB:

 • Se poate obtine prin completarea cererii de adeziune. Descarca adeziunea de aici.
 • Inceteaza: prin retragere la cerere sau prin excludere.

 • Sa beneficieze de sprijin, asistenta si indrumare in activitatea acestora, corespunzator cu obiectul lor de activitate;
 • Sa primeasca informatiile de care dispune PFAIPMM-MB, referitoare la problemele financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, marketing, manageriale, tehnice, tehnologice si in alte domenii de activitate;
 • Sa participe la expozitii, targuri si orice alte manifestari organizate de catre PFAIPMM-MB;
 • Sa primeasca asistenta juridica, economica, tehnica, financiara, comerciala si in alte domenii de activitate de la persoanele de specialitate din cadrul PFAIPMM-MB;
 • Sa fie informat cu privire la oportunitatile de afaceri si posibilii parteneri;
 • Sa aleaga si sa fie ales in organismele de conducere ale PFAIPMM-MB si in Comisia de Cenzori.

Inapoi sus

 • Sa recunoasca si sa respecte actul constitutiv si statutul PFAIPMM-MB
 • Sa respecte normele de etica profesionala si tinuta morala in relatiile cu ceilalti membrii ai PFAIPMM-MB si cu partenerii de contracte
 • Sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor asociatiei;
 • Sa actioneze pentru cresterea prestigiului asociatiei;
 • Sa achite taxa de admitere si cotizatia anuala;
 • Sa participe la actiunile organizate de PFAIPMM-MB.

Inapoi sus

Taxa de inscriere – taxa de înscriere se calculează in funcţie de capitalul social al organismelor care vor sa devină membre:

Capitalul social Taxa de inscriere
200  –  1.000 30 lei
1.001  – 2.500 50 lei
2.501 – 10.000 100 lei
Peste 10.000 200 lei
Persoane fizice/fizice autorizate 20 lei
Asociaţii/Federaţii/Organizaţii 50 lei

Cotizatia -baza de calcul pentru plata cotizaţiei este anul calendaristic, cotizaţia putand fi platită pana la sfarsitul lunii martie a fiecarui an, pentru anul in curs. Cuantumul cotizaţiei este:

Tipul de intreprindere Valoarea cotizatiei anuale
Microintreprinderi 100 lei
Întreprinderi mici 150 lei
Întreprinderi mijlocii 200 lei
Întreprinderi mari 300 lei
Asociaţii/Federaţii/Organizaţii 200 lei
Persoane fizice autorizate 100 lei
Persoane fizice 50 lei

Inapoi sus