Protectia datelor cu caracter personal

Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Municipiul Bucuresti (PFAIPMM-MB)
este inregistrat sub nr. 22654 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Protectia datelor cu caracter personal