Comunicat de presa – Proiectul “Şanse şi drepturi egale!”

Proiectul “Şanse şi drepturi egale!”, POSDRU/144/6.3/S/130458 – proiect cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investeste in oameni!”

a fost oficial lansat

cu ocazia conferintei organizate de Patronatul Femeilor de Afaceri al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul Bucureşti (PFAIPMM-MB), în data de 17 septembrie 2014, la Hotel Intercontinental din Bucuresti.

Proiectul este implementat de PFAIPMM-MB, în parteneriat cu S.C. First Job School S.R.L., S.C. Projob Profile S.R.L. şi S.C. Consult Meridian S.R.L., furnizori autorizaţi de formare profesională, în regiunile: Bucureşti–Ilfov, Centru, Sud–Muntenia şi Sud–Est.

Obiectivul general al proiectului constă în derularea unor activități menite să conducă la prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi la dezvoltare profesională a femeilor şi promovării principiilor egalităţii de şanse şi tratament nediscriminatoriu, urmărindu-se o serie de obiective specifice precum:

• diminuarea stereotipurilor de gen în societate şi în media prin campanii adresate reprezentanţilor şi angajaţilor mass-media, administraţiei publice locale şi centrale şi personalului organizaţiilor societăţii civile

• furnizarea de instruire in vederea dezvoltării abilităţilor antreprenoriale în scopul iniţierii de activităţi independente pentru cel puţin 68 de femei

• furnizarea serviciilor de calificare pentru 736 femei – pentru o integrare mai uşoară pe piaţa muncii, creşterea şanselor de avansare sau iniţierea de afaceri

• asistarea şi consilierea prin servicii suport a femeilor care doresc să iniţieze propria afacere.

Evenimentul s-a bucurat de prezența a 65 de persoane, printre care o serie de personalități implicate în promovarea principiilor egalităţii de şanse și în acţiuni de prevenire a discriminării pe criterii de gen: reprezentanți ai Parlamentului României: Dl. Senator Marian VASILIEV – Preşedinte al Comisiei pentru Egalitatea de Șanse, D-na Senator Gabriela CRETU – Membru al Comisiei pentru Afaceri Europene, D-na Deputat Cristina-Ancuta POCORA – Membru al Comisiei pentru Egalitatea de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi, precum și reprezentanţi ai autorităților publice centrale: D-na Iulia GHERMAN – Consilier in cadrul Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și D-na Iulia CIRCEI – Secretar General al ANOFM.

Informaţii suplimentare referitoare la activitățile proiectului se afla pe paginile web:
http://www.femeicuinitiativa.ro; http://www.faimm.ro

Fotografie Conferinta FAIMM