Cursuri BABY SITTER si INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU

Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Municipiul Bucuresti,

furnizor autorizat de formare profesionala,

ANUNTA organizarea in Bucuresti, incepand cu luna mai 2015 a urmatoarelor cursuri gratuite de calificare pentru femei:

– BABY SITTER
– INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU

Cursurile – nivel de calificare I – sunt acreditate de Autoritatea Nationala pentru Calificari, recunoscute la nivel naţional si international si sunt organizate in cadrul Proiectului “Şanse şi drepturi egale!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investeste in oameni!”.

Obiectivul general al proiectului “Şanse şi drepturi egale!” consta in derularea unor activitati menite sa conduca la prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi promovării principiilor egalităţii de şanse şi tratament nediscriminatoriu.

Beneficii:
– Furnizarea in cadrul proiectului a serviciilor de calificare profesionala pentru femei au ca scop asigurarea suportului pentru o integrare mai uşoara pe piaţa muncii, creşterea şanselor de avansare in cariera, dezvoltarea abilitaţilor antreprenoriale care sa conduca la iniţierea unor afaceri.

– Persoanele care urmeaza unul dintre aceste cursuri vor beneficia de subventie pe perioada derularii cursurilor.

Detalii suplimentare referitoare la activitatile proiectului puteti regasi pe paginile web: http://www.femeicuinitiativa.ro; si http://www.faimm.ro
sau la tel.: 021/316.80.46; e-mail: office@faimm.ro

Vezi Anuntul de organizare a cursurilor