Conferința Națională – IMM-uri responsabile social

In ziua de 21 februarie a.c., Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) şi Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) au organizat Conferința Națională de lansare a ghidului „IMM-uri responsabile social. Ghid privind modelul de integrare a responsabilității sociale”.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Întărirea capacității companiilor românești de dezvoltare a parteneriatelor sociale” co-finanţat din Fondul Social European prin intermediul POSDRU 2007-2013, la Hotel Howard Johnson Grand Plata – Bucuresti, Sala Arizona, eveniment la care au participat si reprezentatante ale Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Municipiul Bucuresti (PFAIPMM-MB).

Printre invitatii care au luat cuvantul s-au numarat dl. Mihai Ionescu, Secretar General, Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor, dl. Ioan Cristian Haiduc, Preşedinte, Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri, dl. John Aston, Consilier tehnic CSR. Moderatorul conferintei a fost dl. Conf. Univ. Dr. Dumitru Borțun.

Prezentarea proiectului „Întărirea capacității companiilor românești de dezvoltare a parteneriatelor sociale – Responsabilitate Socială Corporativă” a fost sustinuta de dna Petronela Radu, Manager proiect. Iar, prezentare Ghidului „IMM-uri responsabile social. Ghid privind modelul de integrare a responsabilității sociale” a fost sustinuta de dna Cristiana Anca, Consultant național CSR. Scopul acestui ghid este să catalizeze afaceri mai competitive şi mai durabile în România, permiţându-le întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) să lucreze pentru profit nu doar dintr-o perspectivă financiară, ci dintr-o perspectivă holistică, luând în calcul toate cele cinci capitaluri de dezvoltare: economic, uman, social, de mediu şi construit, într-un mod care le îmbunătăţeşte succesul financiar pe termen scurt, mediu şi lung. Prezentul ghid încearcă să îndeplinească acest lucru în special prin creşterea gradului de conştientizare a faptului că afacerile responsabile social pot fi profitabile, prin evidenţierea unor bune practici în domeniu şi prin furnizarea unui model care să ajute afacerile să îşi deruleze activităţile într-un mod responsabil. Domeniul RSC/RS cuprinde o gama diversa de activitati ce presupune responsabilitati comune din partea autoritatilor publice, sectorului privat si societatii.

Obiectivul strategic al ghidului il constituie cresterea capacitatii si gradului de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala in IMM-urile din Romania.

Concret, acest ghid:
► Explica ce inseamna RS pentru o intreprindere, conturand domenii si problematici centrale legate de RS;
► Schiteaza avantajele de business ale RS (in ce fel integrarea RS poate creste competitivitatea);
► Furnizeaza o metodologie de inceput – intelegerea, clarificarea, identificarea riscurilor si oportunitatilor, si integrarea RS intr-o organizatie;
► Ofera indrumare pentru identificarea partilor co-interesate si interactiunea cu acestea; si
► Furnizeaza exemple de bune practici.

Acest ghid este rezultatul eforturilor comune ale partenerilor (ANEIR, PNUD Romania si AIPMM) de a oferi indrumare pentru integrarea principiilor si practicilor de responsabilitate sociala (RS) in activitatea de baza a intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania, cu scopul de a incuraja IMM-urile sa descopere oportunitati de afaceri care apar ca urmare a implicarii in probleme sociale, de mediu si financiare.