Despre noi

Misiune
Obiective
Structura Organizatorica
Fondatori
Servicii Oferite

Descriere asociatie

Patronatului Femeilor de Afaceri al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Municipiul Bucureşti (PFAIPMM-MB) s-a infiintat anul 2005, ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, în conformitate cu Legea nr. 356/2001 a patronatelor cu caracter apolitic, autonom, independent, contribuind la dezvoltarea mediului femeilor de afaceri avand drept scop sustinerea, aparararea, promovarea si reprezentarea intereselor profesionale, economice si sociale ale femeilor de afaceri.

Misiune

 • Apărarea intereselor femeilor, in mediul de afaceri, militând pentru promovarea egalităţii de şanse si tratament intre femei si bărbaţi in domeniile antreprenorial si patronal;
 • Impulsionarea, prin mijloace specifice, a procesului de constituire si dezvoltare a societăţilor comerciale de către femei, cu capital privat autohton si/sau cu participarea investitorilor străine;
 • Reprezentarea, sustinerea, apararea si promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale femeilor de afaceri.

Inapoi sus

Obiective

 • Apărarea si promovarea intereselor femeilor in mediul de afaceri la nivel local, naţional si internaţional;
 • Dezvoltarea antreprenoriatului in randul tinerelor absolvente;
 • Promovarea si apărarea intereselor femeilor de afaceri din întreprinderile private in relaţia cu autorităţile publice, precum si cu alte organisme si organizaţii din România si din străinătate;
 • Organizarea de evenimente (mese rotunde, seminarii, conferinte, manifestari expozitionale, etc.) pe probleme specifice si atragerea femeilor catre programe de formare profesionala;
 • Promovarea unor acţiuni in rândul femeilor de afaceri bazate pe  informare, pregătire profesionala, consiliere in demararea unei afaceri;
 • Iniţierea, realizarea, derularea, implementarea de proiecte si programe pentru femei, in domeniile antreprenorial, patronal, social, economic şi in alte domenii de interes pentru femeile de afaceri, precum si a tinerelor absolvente;
 • Facilitarea, prin intermediul organizaţiilor specializate, a accesului membrilor la diverse programe de asistenta financiara sau de alta natura, de la bugetul de stat sau din alte surse (programe de finanţare europeana, alte surse de finanţare);
 • Campanii de lobby si susţinere pentru promovarea unei legislaţii si a unor practici legislative adecvate care sa conducă la îmbunătăţirea mediului de afaceri;
 • Realizarea de cursuri de formare profesionala si manageriala pentru femeile intreprinzatoare, precum si sustinerea si promovarea învatarii continua a acestora;
 • Sprijinirea activitatii antreprenoriale feminine;
 • Promoveaza o cultura a excelentei;
 • Participarea la proiecte nationale si internationale de dezvoltare.

Inapoi sus

Structura Organizatorica

Comitet Director PFAIPMM-MB:

Presedinte Mariana BUTEICA
Vicepresedinte Carmen RADU
Vicepresedinte Luminita Mihaela PELOIU
Membru Carmen BORCEA
Membru Gabriela TUDOR

Cenzor:

 • Cateluta BIBE

Inapoi sus

Fondatori

 1. S.C. ROMBAC Audit si Consultanta S.R.L., reprezentată de Mariana Buteică
 2. S.C. EUROFORM MILENIUM IMPORT-EXPORT S.R.L., reprezentată de Livia Mohîrţă
 3. S.C. ESPECIAL AUDIT&CONSULTING S.R.L., reprezentată de Cateluţa Bibe
 4. S.C. ESPECIAL AUDIT S.R.L., reprezentată de Gabriela Tudor
 5. S.C. LOGICON S.R.L, reprezentată de Gabriela Papagheorghiu
 6. S.C. GEROL TRANZACTII S.R.L., reprezentată de Georgeta Şerban
 7. S.C. TMP TRUST MANAGEMENT S.R.L., reprezentată de Georgeta Podoreanu
 8. S.C. SARDES TRANS INTERNATIONAL S.R.L., reprezentată de  Andrumeda Media Vultur
 9. S.C. SMART AUDIT S.R.L., reprezentată de Sonia Maria Mârşanu
 10. S.C. GENERAL AUDIT S.R.L., reprezentată de Camelia Anton
 11. S.C. SYNECS CONSULTING S.R.L., reprezentată de Mirela Radu
 12. S.C. ALUMINIUM PROMOTION Co.S.R.L., reprezentată de Roxana Constantinescu
 13. S.C. LIMACOM S.R.L., reprezentată de Alina Costache
 14. S.C. M&D Consultanta si Afaceri S.R.L., reprezentată de Daniela Tănase
 15. S.C. ENVIRODURA S.R.L., reprezentată de Denis Andreea Andra
 16. S.C. MIXT EXPERT S.R.L., reprezentată de Iuliana Oprişan
 17. S.C. FB PROIECT IMPEX S.R.L., reprezentată de Zenobia Nicolescu
 18. S.C. TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR S.R.L., reprezentată de Ruxandra Constantinescu

Inapoi sus

Servicii Oferite

 • Cursuri de formare profesionala si manageriala pentru femeile intreprinzatoare, precum si sustinerea si promovarea învatarii continua a acestora;
 • Consultanta in sprijinirea activitatii antreprenoriale feminine;
 • Promovarea unor acţiuni in rândul femeilor de afaceri bazate pe informare, pregătire profesionala, consiliere in demararea unei afaceri;
 • Sprijina firmele si persoanele in a-si dezvolta capacitatile si competentele;
 • Ofera informatii privind surse, programe si alternative de finantare;
 • Asigura reprezentarea membrelor prin participarea la nivel national, regional si international la diferite evenimente de interes pentru acestea;
 • Promovarea parteneriatului public-privat;
 • Organizarea de intalniri cu reprezentanti ai autoritatilor in vederea lamuririi/rezolvarii diferitelor probleme cu care se confrunta membrele.

Inapoi sus