Manager Proiect

Manager Proiect (cod COR 241919)

Autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adultilor Bucuresti (CNFPA)

Structura programului:
Program multimodular constituit din 4 module de curs

 • Modulul 1: IDENTIFICAREA SURSELOR DE FINANTARE SI STABILIREA SCOPULUI PROIECTULUI
 • Modulul 2 : PROCEDURILE DE ACHIZITII PUBLICE
 • Modulul 3 : MANAGEMENTUL RISCURILOR
 • Modulul 4 : MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT SI A CALITATII PROIECTULUI

Durata programului:
44 ore: 24 ore pregatire teoretica si 20 ore pregatire practica

Finalizare:
Examen de absolvire (test scris + proba practica) in prezenta comisiei de examinare desemnata de CNFPA.

Recunoașterea diplomei:

Absolvenții cursului vor beneficia de o atestare a competențelor dobândite prin eliberarea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru standardul ocupațional Manager Proiect cod COR 241919, eliberat de CNFPA și recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

În cadrul cursului, participanții își vor însuși următoarele competențe:

 • Stabilirea scopului proiectului;
 • Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului;
 • Planificarea activităților și jaloanelor proiectelor;
 • Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect;
 • Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect;
 • Managementul riscurilor;
 • Managementul echipei de proiect;
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului;
 • Managementul calității proiectului.

Locul de desfășurare:

Cursul are loc la sediul PFAIPMM-MB din București, sector 1, Str. Cameliei nr. 39, etaj 2.

Condiții de înscriere:

 • Persoane cu studii superioare in orice domeniu;
 • Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere și a confirmării plății;
 • Pentru a va putea înscrie, vă rugăm să ne transmiteți, împreună cu formularul completat, copie dupa BI/CI, copie după ultima diplomă de studii, copie după certificatul de naștere și copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul).

Pentru cei interesați, cursurile pot fi organizate atât în București, cât și în alte localități din țară; oriunde găsim un organizator care asigură condițiile derulării unei serii de curs.