CURS FORMATOR

Patronatul Femeilor de Afaceri al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Municipiul Bucureşti vă invită să participați la cursul de perfecţionare ca Formator, acreditat A.N.C.

Cursul va avea loc la Bucuresti, în perioada 30.09.2016 – 06. 10. 2016. Durata cursului este de 48 de ore, iar programul zilnic este 8h/zi.

La curs pot participa persoane absolvente de studii superioare, interesate să dobândească sau să îşi dezvolte abilităţile de formare a adulţilor, în vederea dezvoltării unei cariere de formator /trainer.

Cursul este GRATUIT, dar participarea este obligatorie la tot programul; beneficiarele vor dispune de manual de curs, format imprimat şi/sau format electronic, materiale de lucru individuale şi de grup.

La sfârşitul acestei acţiuni de formare, fiecare participantă va putea să înţeleagă diversitatea modurilor de învăţare ale adulţilor şi să întocmească un program pentru o acţiune de formare, în funcţie de un set de condiţii iniţial stabilite (nevoile de formare identificate, finalităţi dorite, nivelul cursanţilor, durata și tipul acţiunii alese). De asemenea, va ști cum să pregătească un dosar de autorizare pentru un curs, în conformitate cu procedurile ANC și cum să deruleze o acțiune de formare.

Pentru înscriere vă rugăm să ne trimiteţi intenţia dvs. de participare (în care să menţionaţi numele cursului, nume şi prenumele dvs., precum şi numarul dvs. de telefon şi adresa de e-mail) la adresa office@faimm.ro. Ulterior, vă vom contacta pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate şi programarea în vederea înscrierii la curs. Confirmarea participării se va face după evaluarea eligibilităţii, în limita locurilor disponibile, în ordinea înscrierilor.

Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa beneficiarelor.