JCI International – Partener FAIMM

Parteneriat JCI International

In iunie 2011 am incheiat un Protocol de colaborare cu Federația „Junior Chamber International” România (JCI România), in vederea colaborarii pe bază de parteneriat activ în vederea susținerii inițiativelor şi acțiunilor ce decurg din implementarea proiectului „Acţionăm responsabil! – Reţeaua Socială RSC”, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU/93/3.3/S/62864, Axa 3. Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, DMI: 3.3. „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă”.
Colaborarea între părţi are în vedere crearea si dezvoltarea Reţelei Sociale RSC în scopul stimulării unui comportament responsabil şi al implementării de iniţiative în domeniul responsabilităţii sociale corporatiste de către toţi actorii societăţii civile, corporaţii, organizaţii, camere de comerţ şi industrie, parteneri sociali, asociaţii de IMM-uri, comitete sectoriale, instituţii administrative etc., precum şi în vederea identificării şi promovării ideii de responsabilitate socială prin realizarea unui suport metodologic pentru iniţierea şi implementarea iniţiativelor de RSC şi diseminarea acestuia către membrii reţelei şi alte entităţi interesate, având ca scop realizarea codurilor de conduită organizaţionale, creşterea conştientizării şi implementarea conceptului de responsabilitate socială a întreprinderilor în societatea şi în mediul de afaceri din România.

Junior Chamber International (JCI) este o organizaţie neguvernamentală internaţională care numără în prezent peste 200.000 de membri – lideri, antreprenori şi profesionişti cu vârste cuprinse între 18 şi 40 de ani – şi este prezentă în mai mult de 5000 de comunităţi locale din peste 120 de ţări, pe 5 continente.

Reteaua Sociala RSC aduce impreuna cei mai reprezentativi specialisti CSR in scopul de a facilita transferul de know-how, suport, informare si promovare constanta a responsabilitatii sociale corporatiste dar si, dincolo de aceasta, a responsabilitatii sociale in general, asumate si la nivel individual.

Actionam responsabil! - Reteaua sociala RSC