Pactului Regional pentru Ocuparea Forţei de Munca şi Incluziune Socială

Din aprilie  2011 suntem membri ai Pactului Regional pentru Ocuparea Forţei de Munca şi Incluziune Socială, Regiunea Bucuresti-Ilfov.Pactul reprezintă o iniţiativă a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, fiind o structură de parteneriat prezentă la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare a ţării. Aceasta face parte din structurile identificate la nivel European pentru implementarea Strategiei Europene privind Ocuparea, urmărind implicarea actorilor locali în parteneriate pentru elaborarea unor proiecte care urmează a fi finanţate din fondurile structurale existente (cu precădere din Fondul Social European, prin intermediul POSDRU).

Transparency International România împreună cu partenerii săi, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin sunt promotorii proiectului POSDRU/10/3.3/S/4 – Parteneri sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi incluziunii sociale în regiunea Bucureşti-Ilfov, finanţat în cadrul POSDRU.