Proiecte finalizate – COMACO

Proiectul „Cresterea nivelului de competenta al managementului de varf in IMM din Municipiul Bucuresti, pentru alinierea la standardele comunitare si pentru competitivitate – COMACO” finantat prin Programul Phare 2005 Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Resurselor Umane – Componenta „Promovare a invatarii pe parcursul intregii vietii pentru calificarea si recalificarea fortei de munca”.

Proiectul COMACO – ID: Phare/2005/017-553.04.02.02.01.812.

Obiectiv general: „Sustinerea dezvoltarii economice a regiunii Bucuresti Ilfov prin cresterea capacitatii managementului de varf pentru a face fata provocarilor aduse de piata unica europeana, prin valorificarea instrumentelor oferite de invatarea pe tot parcursul vietii”.
Obiectiv specific: „Cresterea potentialului economic al IMM din Municipiul Bucuresti (inclusiv al celor administrate de femei), prin imbunatatirea calitatii managementului, dezvoltarea spiritului antreprenorial si dezvoltarea de noi competente, folosind instrumentele specifice invatarii pe tot parcursul vietii (formarea profesionala continua, laboratoare de informare, compendium-uri, sistemul e-commerce si forumul de dezbateri).