Proiecte finalizate – Galaxy

Proiect Leonardo da Vinci cu finantare europeana „GALAXY: Gender guidAnce for EmpLoyment Choices: pathways Against SeXism for EqualitY” – ID:  I/06/B/P/PP-154171.

Obiectiv general: identificarea unor procedee inovative pentru gestionarea activităţilor de orientare şi consiliere adresate femeilor, precum şi crearea unei reţele între diverşi actori ai acestor activităţi, care să permită integrarea şi schimbul de experienţe, cunoştinţe şi competenţe între profesori, formatori şi alţi operatori implicaţi în serviciile de orientare şi consiliere din diferitele ţări participante la proiect.

Proiectul Galaxy a constat in:

 • Analiza pietei locale de consiliere profesionala pentru femei;
 • Organizarea de focus-grupuri pentru identificarea cerintelor in consilierea orientata catre  femei;
 • Participare in reuniunile semestriale cu celelalte asociatii europene partenere.

Grupuri tinta: – beneficiari direcţi: diverse figuri profesionale implicate în activităţile de orientare şi consiliere (operatori / consilieri în domeniul orientării, profesori, formatori);

 • beneficiari indirecţi: utilizatoarele serviciilor de orientare şi consiliere (fete care termină învăţământul secundar superior (liceul) şi formarea profesională, femei care doresc să intre/reintre pe piaţa muncii)

De asemenea, proiectul s-a referit la orientarea de gen în privinţa oportunităţilor de angajare: direcţii împotriva discriminării sexuale şi în favoarea egalităţii de şanse s-a concentrat pe „identificarea” unor noi aptitudini şi competenţe pentru profesori, traineri şi alţi operatori implicaţi în medierea educaţională/formativă din domeniul educaţiei, formării vocaţionale şi a sistemelor de muncă.

Rezultate:

 • Kit de instrumente de cercetare;
 • Site internet dedicat proiectului http://www.galaxyproject.eu
 • Raport asupra analizei contextului de referinţă;
 • Raport de comparaţie;
 • Activarea comunităţii virtuale;
 • Raport asupra analizei nevoilor de orientare;
 • Matrice de corelare a competenţelor consilierilor cu nevoile utilizatorilor;
 • Harta relaţiilor teritoriale;
 • Harta competenţelor;
 • Elaborarea şi testarea unor module de formare;
 • Raport de evaluare asupra rezultatelor testării;
 • Definitivarea modulelor de formare şi realizarea unui CD cu toate rezultateleproiectului;
 • Newslettere.