Proiectul DEMETRAE

Orientare privind egalitatea de gen pentru a dezvolta şi susţine alegerile femeilor în domeniul agriculturii: metode şi instrumente pentru sistemele educationale şi profesionale

Proiect de transfer de inovare – Leonardo da Vinci – LLP-LdV-TOI-11-IT-742 / Acord parteneriat nr.: 2011-1-IT1-LEO05-01949

Durata proiectului: 01 Octombrie 2011 – 30 Septembrie 2013

Parteneriatul este compus din:

Solicitant Principal: Institutul A.Serpieri, Bologna, ITALIA

P1(coordonator): CONFAO (Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento), Roma, ITALIA

P2: CORA (Centri Orientamento Retravailler Associati), Roma, ITALIA

P3: Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Bologna, ITALIA

P4: FECOAM – Federacion de Cooperativas Agrarias, Murcia, SPANIA

P5: PFAIPMM-MB – Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Municipiul Bucuresti, ROMANIA

P6: DDRP – Dobele District Rural Partnership, LETONIA

P7: SEED – Small Entreprise Economic Development Foundation, UNGARIA

Pornind de la o serie de bune practice create într-un proiect anterior realizat în Italia (proiectul AGRONOMA), proiectul DEMETRAE urmăreşte transferul la nivel european al metodelor şi instrumentelor utile pentru a sprijini orientarea femeilor către acţiuni de formare specifice şi angajare în sectorul agricol şi în alte domenii de activitate din mediul rural.

Pe parcursul desfăşurării proiectului iniţial, s-a observat că tinerii ajunşi în momentul alegerii unui traseu educaţional sau profesional nu cunosc noile ocupaţii şi oportunităţi de angajare într-o serie de domenii specifice mediului rural – mai ales cele legate de noile tehnologii din sectorul surselor alternative de energie şi al agriculturii. Pe de altă parte, piaţa muncii nu dispune de persoane calificate în aceste domenii noi, ceea ce înseamnă că trebuie create instrumente utile pentru a asigura orientarea educaţională şi profesională a tinerilor sau a celor care doresc să reintre pe piaţa muncii., Astfel, în cadrul proiectului AGRONOMA au fost create o serie de module de training adresate persoanelor care pot contribui la o mai buna orientare spre noile ocupaţii specifice zonei rurale, respectiv:

  • – Instrumente pentru îmbunătăţirea competenţelor profesorilor, trainerilor, operatorilor din domeniul orientării educaţionale şi profesionale pentru zona rurală
  • – Atragerea atenţiei asupra aspectelor legate de diferenţele de gen în sprijinirea orientării către ocupaţiile din domeniul agriculturii.

Proiectul DEMETRAE urmăreşte ca, prin implicarea partenerilor, să adapteze, redefinească, transfere şi integreze în sistemul existent metodele şi instrumentele anterior definite. Adaptarea este necesar să se facă la nivel geografic, metodologic, lingvistic, tehnologic şi de conţinut.

Obiective:
1. Depăşirea barierelor care le împiedică pe femei să participe la acţiuni de formare în domeniul agriculturii
2. Reducerea segregării pe orizontală a femeilor de pe piaţa muncii în agricultură
3. Depăşirea subreprezentării femeilor în organisme de decizie şi în poziţii cu responsabilitate înaltă din sectorul agricol

Beneficiari:

►Directi: profesori, traineri, furnizori de servicii de orientare educaţională şi profesională.

►Indirecti: studenţi, persoane care intră sau reintră (conversie profesională) pe piaţa muncii în sectorul agricol.

Activităţile proiectului sunt grupate în următoarele faze:

– Analiza contextului economic şi productiv al sectorului rural în ţările partenere
– Analiza modalităţilor de realizare ale acţiunilor de orientare în cadrul sistemelor de educaţie, formare şi muncă din ţările partenere
– Analiza nevoilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi
– Determinarea corelărilor dintre nevoile identificate, a contextelor de referinţă şi a caracteristicilor bunelor practici
– Adaptarea bunelor practici
– Transferul bunelor practici, la nivel geografic, lingvistic, tehnologic
– Experimentarea bunelor practici – pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi
– Finalizarea adaptării bunelor practici

Produse:

▫ Module de training, pe baza bunelor practici
▫ Rapoarte de analiză de nevoi şi de bune practici
▫ Un CD-ROM care să conţină traseul formativ referitor la abordarea stereotipurilor de gen, necesar celor cu roluri în orientarea educaţională şi profesională a celor care doresc să intre pe piaţa muncii în sectorul agricol şi al activităţilor din mediul rural
▫ Acces online la instrumente – prin pagina de Internet a proiectului (www.demetraeproject.eu)
▫ Acţiuni de diseminare

Organizarea unui focus grup în data de luni, 29 oct. 2012, orele 14, la sediul PFAIPMM-MB

Condiţii:

Participanţi: profesori (facultate, liceu, grup şcolar), traineri, furnizori de servicii de orientare pentru cei care intră (14-19 ani) sau reintră (20-60 ani)pe piaţa muncii în sectorul rural
▫ Min. 5 – max. 8 participanţi
▫ Număr egal de femei şi bărbaţi
▫ Experienţă în activităţi de orientare educaţională şi profesională

Durata: circa 4 – 5 ore

Scop: prezentarea şi discutarea principalelor elemente ale bunelor practici referitoare la abordarea diferenţelor de gen în procesul orientării educaţionale şi profesionale a persoanelor care intră sau reintră pe piaţa muncii în sectorul rural, în vederea obţinerii de recomandări pentru adaptarea acestora conform contextului din România

Obiective
▫ Discutarea conceptului de orientare (şcolară, educaţională, profesională)
▫ Discutarea conceptului de diferenţe de gen în procesul de orientare
▫ Analiza bunelor practici din cadrul proiectului Agronoma
▫ Analiza fazelor şi consecinţelor bunelor practici propuse
▫ Analiza grupului ţintă, a obiectivelor, conţinutului şi instrumentelor propuse
Mod de lucru:
1) Doritorii primesc înainte de participarea la focus grup setul de instrumente AGRONOMA; pentru a se familiariza cu abordarea propusă.
2) Se organizează întâlnirea membrilor focus grupului, unde se discută temele propuse
3) Participanţii vor primi raportul de analiză al rezultatelor focus grupului
Pentru participare, vă rugăm să vă anunţaţi intenţia prin e-mail (office@faimm.ro) sau telefonic (0213168046), în termen de maxim 3 zile de la data primirii acestei invitaţii.

Descarca invitatia aici.