Achizitie servicii catering – proiect EVA 24 iunie 2011

Achizitia de Servicii Catering (CPV 55523000-2)

Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Municipiul Bucuresti (PFAIPMM-MB) doreste sa achizitioneze prin procedura de cercetare a pietei-studiu pietei, in cadrul proiectului POSDRU/97/6.3/S/63236 EVA – „Era Valorificarii Antreprenoriatului Feminin” cofinantat prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni”, Servicii Catering (CPV 55523000-2).

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Documentaţia pentru participarea la procedura de achiziţie poate fi obţinută la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Data limita pentru primirea ofertelor de pret este 10.07.2011 ora 15:00 la adresa din Str. Cameliei nr.39, et. 2, sector. 1, cod 010852, Bucureşti, România, informatii suplimentare se pot obtine la tel 021-3168046, in perioada 24.06-10.07.2011 intre orele 09:00-12:00, persoana de contact Magdalena Adriana Grossu.

Anunt Achizitie servicii catering